Institut MASTER 2000 copyright © 2018
NOVOGODIŠNJI POPUSTI U INSTITUTU MASTER 2000
AKCIJA
engleski i nemački poluindividualno nastava: veliki popust za oba đaka
Individualni   tip   nastave   je   nabolji   i   najkvalitetniji   vid   učenja   jezika.   Svaki   trenutak   nastave   je   posvećen   jednom   đaku.   Nastava   se sprovodi   prema   dinamici   koju   đak   može   ispoštovati   i   na   način   koji   je   najsvrsishodniji   za   đaka.   Nije   potrebno   prilagođavati   i usklađivati   nastavu   praveći   kompromise   za   različite   mogućnosti   i   potrebe   različitih   individua   kao   kod   grupne   nastave.   Kod individualne   nastave   mogućnost   oblikovanja   samog   toka   kursa   kao   i   šta   će   biti   fokus   samog   gradiva,   koje   sfere   jezika   će   biti detaljnije   obrađivane   i   sl.   je   veoma   velika.   Od   usklađivanja   termina   i   dinamike   rada   u   skladu   sa   obavezama   polaznika   pa   do prilagođavanja   samog   trajanja   časa   sve   je   lako   dogovoriti.   Đak   na   idividualnoj   nastavi   ima   mnogo   više   prostora   da   se   interesuje za   detalje   koji   čak   i   nisu   predviđeni   programom.   Program   se   može   u   izvesnoj   meri   i   prilagođavati   u   smislu   da   se   pojedine   jezičke oblasti,   reči,   stručni   termini   i   sl.   koji   se   tiču   različitih   profesija   i   zanimanja   đaka   uvrste   u   nastavu.   Česti   se   ono   što   se   radi   na nastavi   i   spontano   prilagođava   potrebama   đaka,   đaci   pitaju   šta   ih   zanima,   zapisuju,   vežbaju   uz   podršku   profesora.   Svaki   vid učenja   daje   rezultate.   Nauči   se   i   đak   kada   samostalno   uči   i   kada   uči   u   grupi   ali   učenje   i   usavršavanje   znaja   u   oblasti   jezičkih nauka je svskako najlakše na individualnoj i poluindividualnoj nastavi.
NEMAČKI i ENGLESKI JESENJI VELIKI POPUST 5980,- kompletan nivo!
akcija traje do 10. sep 2019