Institut MASTER 2000 copyright © 2020
NEMAČKI   jezik   za   predškolce   i   osnovce   odvija   se   u   manjim   grupama   i   blisko prati   plan   i   program   rada   Ministarstva   prosvete   Republike   Srbije.   U   Institutu   MASTER akcenat   se   stavlja   na   pažljivo   odabranu   i   dobro   pripremljenu   metodiku   rada,   odmerenu i   doziranu   količinu   plasiranog   gradiva   a   sve   u   skladu   sa   suštinski   važnim   koracima koje je potrebno preduzeti kako bi konačan cilj bio postignut.
NEMAČKI   jezik.   Nastava   se   izvodi   u   grupama   ili individualno.   Za   grupe   nastava   se   organizuje   dva   do tri   puta   nedeljno,   a   dva,   tri   ili   više   puta   nedeljno   za individualnu   nastavu,   što   zavisi   od   željene   dinamike rada   koju   škola   određuje   u   dogovoru   sa   polaznicima. Nastava   se   sprovodi   prema   planu   i   programu   autora   i izdavača    udžbenika    koji    se    u    izvesnoj    meri    može prilagođavati    konkretnim    potrebama    pojedinaca    ili grupe   u   celini.   Programi   su   uvek   pažljivo   odabrani   i prate     najnovije     smernice     u     oblasti     obrazovanja. Savremeni    udžbenici    i    prateća    nastavna    sredstva omogućavaju    brži,    lakši    i    kvalitetniji    rad,    čime    se postiže    maksimum    u    napredovanju,    ne    samo    pri učenju   novih   stvari,   već   i   kod   primene   naučenog   u stvarnim           situacijama.           Savremeni           pristup organizovanju   nastave   i   visoka   stručnost   u   radu,   kako samih     profesora     tako     svih     ostalih     zaposlenih     u MASTER    centru,    kao    i    stalnih    saradnika    MASTER centra,   omogućava   polaznicima   da   znanje,   ne   samo knjiški   dobiju,   već   da   se   mogu   njime   služiti   u   stvarnim situacijama   i   da   ono   bude   zaita   upotrebljivo   na   način kako se to u realnim situacijama očekiuje. U   današnje   vreme   nemački   jezik   je   sve   traženiji   i sve   veći   broj   ljudi   želi   da   nauči   da   se   njime   dobro služi.     Zemlje     nemačkog     govornog     područja     su Nemačka,   Švajcarska   i Austrija.   U   ovim   zemljama   živi   i radi    mnogo    ljudi    poreklom    sa    prostora    Balkana    te otud    i    ne    čudi    činjenica    da    je    interesovanje    za nemačkim   jezikom   izuzetno   veliko.   Poslednjih   godina, naročito   od   kada   je   u   većini   zemalja   Evrope   i   sveta poznavanje   jezika   neophodno   za   dobijanje   bilo   kakve boravišne    ili    radne    vize,    kao    i    državljanstva    druge zemlje,    interesovanje    za    stranim    jezicima,    u    ovom slučaju      nemačkim,      je      još      izraženije.      U      svom dosadašnjem    radu    zaposleni    u    Institutu    MASTER stekli   su   mnogo   iskustva   u   vezi   sa      postupkom   kroz koji   treba   proći   do   dobijanja   dozvola   za   rad,   boravak ili   studiranje   u   stranoj   zemlji   kao   i   načine   kako   i   kojim putem    se    ka    tom    cilju    treba    kretati.    Područje    rada našeg    centra    obuhvata    daleko    širi    krug    poslovno- obrazovnih    aktivnosti    što    dalje    otvara    mogućnosti svim     našim     polaznicima     da     lakše     ostvare     svoje ciljeve. Logistička   podrška   u   pronalaženju   kako   škola   i fakulteta     tako     i     zaposlenja     u     stranim     zemljama, smernice,    uputi    i    priprema    za    konkretne    ciljeve    i aktivnosti   koje   treba   preduzeti   u   tim   situacijama   su samo   neke   od   opcija   koje   nudimo   u   okviru   poslovno- obrazovne   saradnje   koju   ostvarujemo   sa   svim   našim kandidatima.
Gradovi: Jagodina Kragujevac Beograd Ćuprija Despotovac Svilajnac
Aktuelno: Ubrzani kursevi NEMAČKI A1; NEMAČKI A2; NEMAČKI B1 Trajanje kurseva 2-3 meseca po kompletnom nivou Nastava se izvodi u malim grupama - 5 do 8 polaznika Upis je u toku Za više pojedinosti o konsultacijama i upisu kliknite na stranicu svog grada Informacije možete dobiti telefonom, e-mail-om ili u nekom od centara Instituta MASTER. Detaljnije potražite na našoj kontakt stranici
Nemački jezik...
NEMAČKI i ENGLESKI VELIKI POPUST 5980,- kompletan nivo!
akcija kreće od 28.01.2020